W obronie Wikipedii

Słynna internetowa encyklopedia – Wikipedia wywołuje sporo kontrowersji – każdy może ją edytować, a więc może nie zawierać rzetelnych danych. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zajmuje się promocją i wsparciem Wikipedii oraz propagowaniem ruchu wolnej treści. Organizacja prowadzi działania na rzecz rozwoju społeczności wolontariuszy.

www.bvp-sidir.pl

W ten sposób stowarzyszenie niesie pomoc jednostkom i różnym organizacjom dotyczącą gromadzenia i przechowywania otwartej wiedzy oraz zapewnienia do niej łatwego dostępu. Aby wstąpić do stowarzyszenia, należy spełnić kilka warunków. Jeden z nich to uczestnictwo w którymś z projektów Wikimedia oraz posiadanie w nim konta użytkownika.

Potem wystarczy już tylko akceptacja zgłoszenia przez organ zarządzający oraz uiszczenie składki w wysokości 1 zł. Co ciekawe, organizacja współpracuje z szeregiem firm, które sponsorują jej działania. Jest to Play, Toshiba, Netia, Lasy Państwowe czy mBank.

Środki przeznaczane są na cele statutowe stowarzyszenia, na przykład na organizację konferencji, konkursów, warsztatów bądź zakup książek przydatnych do stworzenia serii haseł.

Może Ci się również spodoba