W jakiej walucie brać kredyt ?

Banki oferują szeroką ofertę kredytową – najpopularniejszy rodzaj kredytu to kredyt mieszkaniowy.

Można go wziąć zarówno w polskich złotówkach, jak i w euro lub franku szwajcarskim.

Wybór waluty ma duże znaczenie i każde z rozwiązań ma zarówno swoje plusy i minusy.

Niezaprzeczalną korzyścią płynącą ze spłacania rat w walucie krajowej jest to, że co miesiąc wiemy, ile musimy zapłacić i łatwo obliczymy miesięczny budżet oraz zaplanujemy wydatki.

Ponieważ kurs euro czy franka szwajcarskiego może znacznie się zmieniać,należy na bieżąco sprawdzać notowania giełdowe, by być przygotowanym na następną wpłatę.

Z drugiej jednak strony, kredyty w walutach obcych są najczęściej dużo korzystniejsze niż te w złotówkach.

Biorąc pod uwagę fakt, iż kredyt będziemy spłacać przez kilkadziesiąt lat, to okres wysokich kursów obcych walut nie będzie na pewno tak długi, by miał on w końcowym rozrachunku znacząco wpłynąć na całkowity koszt.

Pamiętajmy również, że zawsze istnieje możliwość zmiany waluty kredytu.

Może Ci się również spodoba