Na straży praw autorskich i własności intelektualnej

Stowarzyszenie Sygnał jest organizacją, która stoi na straży poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych.

Stowarzyszenie zostało założone w 2001 roku, kiedy to HBO, Cyfrai Wizja TV podpisały Porozumienie Przeciwko Piractwu.

Obecnie stowarzyszenie zrzesza 21 firm, które prowadzą działalność w branży mediów i telekomunikacji Są to między innymi TVN, Kino Polska TV, Discovery Polska, TP S.

A.

, Walt Disney Polska.

Stowarzyszenie organizuje warsztaty i szkolenia zarówno dla firm członkowskich, jak i organów ścigania, aby znali prawo i mogli je egzekwować walcząc z naruszeniem praw autorskich.

Do tej pory przeprowadzono ponad 300 takich szkoleń.

Ponadto stowarzyszenie prowadzi kampanie edukacyjne, na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony praw na dobrach niematerialnych.

Jest też organizacją doradczą, która wydaje raporty, przeprowadza badania i wydaje swoje stanowiska na temat ochrony własności intelektualnej.

Może Ci się również spodoba