Kategoria: Firma

Inwestujmy w młodych przedsiębiorców

Chociaż mieszkańcy Wielkopolski są z natury przedsiębiorczy, a cały region całkiem nieźle się rozwija, to i tak powinno się dodatkowo wspierać nowopowstałe firmy. W polskich realiach dość trudno jest

Jeremie – wsparcie dla start-upów

Start-up jest podmiotem, który z zasady musi wesprzeć się zewnętrznymi środkami, żeby móc zaistnieć na rynku. Osoby zainteresowane tym tematem często korzystają z pożyczek. Banki działające w naszym

Finansowanie start-upów – idźmy drogą Zachodu!

Na szczęście, w dzisiejszych czasach pojawia się coraz więcej inicjatyw, których celem jest wspieranie start-upów. Zdaje się, że w tym względzie powinniśmy czerpać z doświadczeń

Jeremie w Wielkopolsce

Wielkopolska to jeden z lepiej rozwijających się gospodarczo regionów w Polsce. Zapewne, wynika to w pewnej mierze z wrodzonej oszczędności i gospodarności mieszkańców

Czy warto wspierać start-upy?

W dzisiejszych czasach na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw, które swoją działalność opierają na nowoczesnych technologiach. Przestrzenią ich aktywności jest głównie Internet. W Wielkopolsce również

Pieniądze na start-up

W dzisiejszych czasach wiele firm na starcie jest finansowanych z zewnętrznych źródeł. Oznacza to tyle, że niekoniecznie trzeba posiadać własny kapitał, żeby wejść do świata biznesu i odnieść tam sukces. Nie